Sandvikenhus

Områdes- och enhetschefer

Peter Hedman

Bitr. fastighetschef

Henrik Hedenström

Områdeschef Västra
(Björksätra, Norrsätra)

Simon Olofsson

Områdeschef Östra (Nya Bruket, Centrum)

Danijela Brattsby

Områdeschef Järbo, Storvik, Årsunda

Christer Olofsson

Servicechef

Thomas Nygren

Driftchef

Maria Haglund

Redovisningschef

Filippa Widing

Kundtjänstchef

Mattias Salthammer

Målerichef/Tf parkchef

Alexander Rahm

Larm- och passagechef