Sandvikenhus

Områdes- och enhetschefer

Peter Hedman

Peter Hedman

Bitr. fastighetschef samt tf områdeschef Järbo, Storvik, Årsunda

Henrik Hedenström

Henrik Hedenström

Områdeschef Västra

Henrik Falk

Henrik Falk

Områdeschef Östra

Anncharlott Eimasdotter(S)

Stefan Ruumensaari

Larm- och passagechef

Christer Olofsson

Christer Olofsson

Servicechef

Christer Jansson

Christer Jansson

Parkchef

Maria Haglund

Maria Haglund

Redovisningschef

Filippa Widing

Filippa Widing

Kundtjänstchef

Mattias Salthammer

Mattias Salthammer

Målerichef

Thomas Nygren

Thomas Nygren

Driftchef