Sandvikenhus

Områdes- och enhetschefer

Peter Hedman

Bitr. fastighetschef


Henrik Hedenström

Områdeschef Västra
(Björksätra, Norrsätra)

Simon Olofsson

Områdeschef Östra (Nya Bruket, Centrum)

Danijela Brattsby

Områdeschef Järbo, Storvik, Årsunda

Christer Olofsson

Servicechef

Thomas Nygren

Driftchef

Maria Haglund

Redovisningschef

Filippa Widing

Kundtjänstchef, föräldraledig

Susanne Östlin Johansson

Tf kundtjänstchef

Alexander Rahm

Larm- och passagechef

Mattias Salthammer

Målerichef och tf parkchef