Sandvikenhus

Områdes- och enhetschefer

Peter Hedman

Bitr. fastighetschef

Henrik Hedenström

Områdeschef Västra
(Björksätra, Norrsätra)

Simon Olofsson

Områdeschef Östra (Nya Bruket, Centrum)

Danijela Brattsby

Områdeschef Järbo, Storvik, Årsunda

Christer Olofsson

Drift- och servicechef kommunala lokaler

Mattias Salthammer

Drift- och servicechef bostäder

Maria Haglund

Redovisningschef

Alexander Rahm Back

Larm- och passagechef

Susanne Östlin Johansson

Kundtjänstchef

Karl Peter

Parkchef