Sandvikenhus

Sandvikenhus styrelse 2023-2027

Sandvikenhus AB:s styrelse består av sju politiskt tillsatta ledamöter samt ersättare.

styrelseordförande

Jan Hedvall

Ordförande

vice styrelseordförande

Nils-Erik Svensson

Vice ordförande

styrelseledamot

Hans Olsson

Styrelseledamot

styrelseledamot

Ida Andersson

Styrelseledamot

styrelseledamot

Kent Karlsson

Styrelseledamot

styrelseledamot

Mats Sundberg

Styrelseledamot

styrelseledamot

Andreas Broström