Sandvikenhus

Leverantörsfakturor

Alla fakturor till Sandvikenhus AB och Sandviken Nyttofastigheter AB ska skickas elektroniskt enligt nedanstående. Vid frågor, kontakta vår ekonomiavdelning via e-post eller telefon 026-24 22 00.

Sandvikenhus AB

556476-9866
GLN-nummer: 7300009007820
VAN-Operatör Tieto Sverige
Eller PEPPOL 0007:5564769866

Sandviken Nyttofastigheter AB

556854-3010
GLN-nummer: 7340109100670
VAN-Operatör Tieto Sverige
Eller PEPPOL 0007:5568543010

Varje faktura måste vara märkt med en referenskod i fältet ”er referens” i form av ett användarnamn samt avdelning, kostnadsställe eller projektnummer. Märkningen erhålls vid beställning.

Exempel:
Märkning avdelning: MARLIN:03

Märkning kostnadsställe: MARLIN:07530

Märkning projekt: MARLIN:X19999.

OBS! Användarnamnet måste separeras med ett kolon (:).

Övriga märkningar så som serviceorder- och objektsnummer ska fortfarande framgå på fakturan.

Vid uttag av varor i butik ska personalen legitimera sig.

Fakturor som saknar något av ovanstående eller är felmärkta kommer att återsändas till er för rättelse.

Våra betalningsvillkor är enligt gällande avtal eller 30 dagar från fakturadatum oavsett vad som har angivits på fakturan.