Sandvikenhus

Driftsinformation

Information om driftstörningar

  • Grävarbeten i Sandviken

    Gävle Energi och Sandviken Energi arbetar med att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle. Under tiden arbetet pågår måste en del gator stängas av och trafiken ledas om. Läs mer