Sandvikenhus

Driftsinformation

Pågående driftstörningar

  • Värme och varmvatten stängs av tillfälligt i Björksätra

    22 september kl 10.00 - 16.00. Läs mer

  • Övergång till digitala tv-sändningar

    8 september går Com Hem över till att sända tv-kanaler digitalt. För hyresgäster som har en nyare tv-apparat räcker det med att göra en ny kanalsökning. Har du en äldre tv-apparat kan det behövas en digitalbox för att kunna se tv-sändningarna. Läs mer