Sandvikenhus

Driftstörning bredband

Uppgraderingar i Sandviken Stadsnät medför korta avbrott.

I Sandviken Stadsnät utförs under mars och april uppgraderingar som orsakar korta störningar i internetuppkopplingen. Arbetet utförs nattetid och avbrotten varar bara ca 10 minuter per område.

På Sandvikens Energis hemsida Länk till annan webbplats. finns information om vilka områden som berörs samt vilka datum.