Sandvikenhus

Anonymisering vid hyresgästenkäter

Så här hanteras dina personuppgifter och svar i samband med hyresgästenkäter.

Sandvikenhus anlitar företaget AktivBo för hyresgästundersökningar. När en undersökning ska genomföras tillhandahåller Sandvikenhus till AktivBo en lista med de kontaktuppgifter som behövs för att undersökningen ska kunna genomföras. Listan innehåller objektsnr, namn, adress, e-postadress och telefonnummer och är indelad i områden. Listan läses direkt in i AktivBos databas där varje svarande får ett enkätnummer och ett ID som är AktivBos interna, unika nummer för respektive svarande. Enkätnummer och ID behövs för att AktviBo ska kunna sortera svaren och skicka ut påminnelser.

Enkäterna skickas ut av AktivBo via e-post och SMS. Svaren läses in i AktivBos databas och lagras på en server i AktivBos svenska underleverantörs serverhalll. Alla svar i enkäten är anonyma för Sandvikenhus.