Sandvikenhus

Förslag till förbättring

Kundsynpunkter är en källa till verksamhetsutveckling. Vi vill gärna höra vilka förbättringsåtgärder som du ser som kan göra Sandvikenhus till en attraktivare hyresvärd.

Fyll i formuläret nedan med dina synpunkter och skicka till oss.