Sandvikenhus

Ansökan boinflytandemedel

Vi söker dig som har tankar och idéer om hur ditt boende och ditt bostadsområde kan utvecklas på bästa sätt. En aktivitet kan vara liten eller stor, men syftet ska vara att stärka gemenskap, trygghet och engagemang som bidrar till ökad trivsel i huset, kvarteret eller bostadsområdet i stort.

Om du vill söka anslag till aktiviteter i ditt bostadsområde, fyll i och skicka formuläret nedan. Vid frågor, kontakta Cecilia Book Partanen.Bakgrund och syfte. Vad är det ni vill göra och varför

Vad är det ni planerar att göra? Vad kostar det att genomföra? Specificera vad pengarna ska gå till.

Vad vill ni uppnå med ert arbete?

Hur vet ni att ni lyckats nå era mål? Efter avslutad aktivitet kommer ni att få fylla i en uppföljningsmall.

När börjar och slutar aktiviteten?

Namn, adress och telnr måste anges för att vi ska kunna återkoppla till dig. Om du företräder en organisation vill vi ha organisationens namn, organisationsnr och kontaktuppgifter.