Sandvikenhus

Rust av industrilokaler

Reviderad 2019-03-14

Reparatören 26

Sandvikenhus inbjuder till anbudsgivning avseende rubricerade objekt.

Entreprenadform: generalentreprenad.

Omfattning
Entreprenaden omfattar ombyggnation av Reparatören 26, verkstadslokaler. Invändig ombyggnad av verkstad, el- och VVS installation samt en tillbyggnad, se vidare respektive beskrivning.

Entreprenaden kan starta 2019-04-29 och skall vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2019-09-27.

Anbud
Anbud skall vara Sandvikenhus tillhanda senast 2019-04-05 och skall vara utformat enligt administrativa föreskrifter daterade 2019-02-28.

Upplysningar och förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag beställs från https://www.kommersannons.se/eLitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För upplysningar, kontakta Maria Sjöberg, tel.026-24 22 30,
e-post maria.sjoberg@sandvikenhus.se.