Sandvikenhus

Rivning av butikslokal

Körkarlen 2, Sandvikens kommun

Sandvikenhus inbjuder till anbudsgivning avseende rubricerade objekt.

Entreprenadform
Totalentreprenad.

Objektet
Entreprenaden omfattar rivning av butikslokal på Körkarlen 2.

Anbud och inlämning
Anbud ska lämnas på www.kommersannons.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster senast 2018-08-29 och skall vara utformat enligt administrativa föreskrifter daterade 2018-06-18.