Sandvikenhus

Ombyggnation och stamrenovering

Släggsmeden 1, Sandvikens kommun

Sandvikenhus inbjuder till anbudsgivning avseende rubricerade objekt.

Entreprenadform: totalentreprenad.

Objektet
Entreprenaden omfattar ombyggnation av lokaler till lägenheter samt stamrenovering, se vidare beskrivning. Observera att platsbesök är en förutsättning för att lämna anbud. Platsbesök skall ske före 2019-02-28.

Arbeten beräknas starta under april månad och ska vara tillgängliga för slutbesiktning senast 2019-12-01.

Optioner
Optioner lämnas på relining av avloppsledningar i betongplattan i källaren samt närvarostyrd belysning i källare, tvättstuga och trapphus.

Förutsättningar för upphandling
Att erforderliga tillstånd och beslut gällande entreprenaden erhålls. Beställaren är ej skyldig att betala ersättning till anbudsgivare p g a utebliven upphandling av entreprenadarbeten.

För entreprenad gäller upphandlingsregler enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Förenklad upphandling kommer att tillämpas. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

Anbudsutvärdering

Anbudsutvärdering enligt följande:
Nollställt anbud 100 %.

Anbud
Anbud ska vara Sandvikenhus AB tillhanda senast 2019-03-06 via www.kommersannons.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar och visning av entreprenaden
Marita Winestedt, 026-24 22 20, marita.winestedt@sandvikenhus.se.