Sandvikenhus

Konstgräsplaner

Sandvikenhus inbjuder till anbudsgivning avseende rubricerade objekt.

Entreprenadform: totalentreprenad, ABT06.

Omfattning
Entreprenaden omfattar anläggande av 2 st konstgräsplaner på befintliga fotbollsplaner av naturgräs. Konstgrässystemet ska bestå av konstgräs, sviktskikt och ha en fyllning av sand och SBR-granulat. Ny belysning till alla planer.

Anläggningen skall uppfylla SvFF:s rekommendationer för breddfotboll och vara godkänd enligt FIFA:s kvalitetssystem ”FIFA Quality” i labbtest och fälttest. Planerna skall linjeras för 11-mannaspel, samt ha hörnmarkeringar för stora 9, stora 7 och 5-mannaplaner enligt nu gällande version av Måttboken.

Option 1: En 11-mannaplan på Jernvallen, Plan 3. FU gäller i sin helhet för denna option. Se Rambeskrivning.

Option 2:
En 11-mannaplan i Vallhov, Sandviken. FU gäller i sin helhet för denna option. Se Rambeskrivning.

Option 3: Kompletterande utbildningstillfällen för driftpersonal, om 4 h. Optionspris skall omfatta pris per utbildningstillfälle. Det finns ingen begränsning i hur många gånger denna option kan avropas.

Option 4:
Pris för 2 st kombinerade harvar/borstar alternativt 2 st underhållsverktyg av annat slag som leverantören anser är anpassade för skötsel av ändamålet.

Entreprenaden kan starta omgående och skall vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2021-06-30. Delbesiktningar skall utföras löpande efter färdigställande av respektive konstgräsplan. Konstgräsplanerna skall kunna tas i bruk efter godkänd delbesiktning. Tidplan upprättas av TE, i samråd B, utifrån de bästa väderleksförhållandena för denna typ av anläggande.

Anbud
Anbud skall vara utformat enligt administrativa föreskrifter daterat 2020-10-28 och lämnas digitalt på Kommers Annonslänk till annan webbplats senast 2020-12-17.

Upplysningar och förfrågningsunderlag
Frågor gällande förfrågningsunderlaget ställs via Kommers.

För visning av entreprenadområdet, maila Johanna Bergström, eller ring 026-24 22 38.