Sandvikenhus

Sandvikenhus historia

Historien om Sandviken börjar för mer än 150 år sedan, när Sandvikens Jernverk grundades. Jernverket var den största bostadsbyggaren under den tiden. Först under 1950- och 1960-talen började kommunen ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen, men bristen på byggbar mark var ett problem. Många av de bostäder som byggdes var bostadsrätter och egnahem, vilket gjorde att många inte hade råd.

 

Stiftelsen Sandvikenhus grundades 1962. Behovet av lägenheter var mycket stort och under de inledande åren byggdes mellan 500 och 600 lägenheter varje år.

I början av 1970-talet började Sandvik säga upp personal, vilket omedelbart fick konsekvenser för Sandvikenhus. Nu stod plötsligt lägenheter tomma. Den planerade utbyggnaden av Vallhov uteblev och istället lades resurser på att bygga Nya Bruket.

Under 1960- och 70-talen byggdes flera, Vallhov och Nya Bruket.

Förutom Vallhov, som stod klart i början av1980-talet och Nya Bruket, byggdes flera av Sandvikenhus stora områden, som Norrsätra, Dalslänningen, Björksätra under 1960- och 70-talen.

På1994 ombildades Sandvikenhus från stiftelse till kommunalt bolag.

Förnyelsen av Björksätra och Norrsätra inleddes i mitten av2000-talet och pågår fortfarande. Vid den tidpunkten byggdes också första etappen av Kanalgränd som sedan följdes av en andra etapp.

År 2001 övertog Sandvikenhus ansvaret för delar av kommunens tekniska verksamhet. Förvaltning av kommunala parker, anläggningar och fastigheter övertogs med målsättningen att effektivisera verksamheten genom bättre utnyttjande av resurser.

Under 2004 startades dotterbolaget Sandviken Förvaltnings AB. Här hamnade 450 lägenheter; dels de så kallade Knutenfastigheterna och dels bostadsområdet Smultronbacken i Vallhov. Året därpå såldes samtliga aktier i Sandviken Förvaltning till Allokton.

Under 2011 startades dotterbolaget Sandviken Nyttofastigheter AB. Året efter överfördes all obebyggd mark som ägdes av Sandvikenhus. Här lade man även vård- och omsorgsboende, gruppbostäder och kommersiella fastigheter. 

Ralph Erskine

2014 skulle Ralph Erskine ha fyllt 100 år. Han var en av 1900-talets mest kända svenska arkitekter, trots att han föddes, växte upp och utbildade sig i London. Han blev helt enkelt engelsmannen som skrev in Sverige i arkitekturhistorien.

1939 cyklade han till Sverige 1939 och tyckte om landet. Han gjorde sig snart känd för att vara en charmerande, pratglad och nytänkande arkitekt med ett stort intresse för människor och deras behov. Han utvecklade snabbt en egen stil som många svenskar uppfattade som otraditionell och främmande.

Han hittade dock flera framåtblickande uppdragsgivare i Bergslagen, som vågade satsa på något nytt och annorlunda. Detta mod, kombinerat med Erskines kreativa arkitektur syns på många platser i Gästrikland; framför allt i Sandviken.