Sandvikenhus

Grävarbeten i Sandviken

Gävle Energi och Sandviken Energi arbetar med att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle. Under tiden arbetet pågår måste en del gator stängas av och trafiken ledas om.

Arbetet kommer att utföras i etapper längs den röda linjen som syns på kartan. Det beräknas bli färdigt våren 2024.

Mer information finns på Sandviken Energis hemsida Länk till annan webbplats..