Sandvikenhus

Driftstörning tvättstugebokning och porttelefoner

Måndag 23 januari kl 9.00 - 13.00.

Störningarna beror på underhållsarbete som ska utföras i systemet. Det medför bland annat att det under tiden arbetet pågår, inte går att boka nya tvättider i den elektroniska tvättstugebokningen. Även andra typer av störningar kan förekomma, exempelvis på porttelefonerna.