Sandvikenhus

Branden i Norrsätra

Uppdatering om branden på Tallbacksvägen 13.

En inventering av omfattningen av brandskadorna har gjorts. Saneringsarbetet fortsätter.

Av de hyresgäster som evakuerades har flera kunnat flytta tillbaka och flera andra kommer att kunna flytta tillbaka till helgen.

Hyresgäster som har förråd på vinden på Tallbacksvägen 13 ombeds kontakta oss på tel.nr 026-24 22 00 så snart som möjligt.

Sandvikenhus samarbetar med saneringsföretag, försäkringsbolag och Polisen för att i möjligaste mån minimera de negativa följderna av branden och trygga säkerheten för våra hyresgäster.

Uppdaterat 3 november kl 17.30.

Puffbild