Sandvikenhus

Nyproduktion i Järbo 

Inflytt 1 december 2018.

Utformning
Sandvikenhus har hållit två dialogmöten, "öppna hus", i Järbo, där besökarna kunde rösta på olika alternativ för hur de nya husen ska byggas. De önskemål och synpunkter som lämnats ligger till grund för utformningen av husen. Till exempel så har tomten där husen ska byggas, valts utifrån de inkomna önskemålen. Båda husen kommer att få inglasade balkonger då detta önskades av många. Carport med förråd kommer att tillhöra lägenheten.

Entreprenör är Eriksson Bygg AB.

Foton från 19 juni

Sammanställning från dialogmöte nr 2 i Järbo 27/9 2017

7 december 2016 anordnade Sandvikenhus ett dialogmöte, öppet hus, i Järbo för att lansera kommande lägenheter, mäta intresse för dessa samt ta in synpunkter på det planerade projektet. 2016 års möte blev en stor framgång med 200 deltagare och där synpunkterna format bl a placering av husen.

För att få mer input i processen samt se om det stora intresset håller i sig, bjöd vi till ännu ett möte i september 2017. Återigen var intresset stort med 100 besökare. Besökarna ställdes inför 11 önskemål om den yttre miljön, balkonger och parkeringar där de fritt valde att rösta. De fick ett ark med 7 pluttar som de sedan placerade vid frågorna för att markera att ”detta är mitt val”. Precis som i december 2016 så var inglasad balkong det som genererade mest önskemål.

Husen och lägenheterna

Inflytt 1 december 2018

Tomten nära idrottsplatsen

Två st tvåvåningshus

20 lägenheter

Huset närmast idrottsplatsen blir +55-boende

Loftgång

Hiss

Inglasade balkonger och markbalkonger

Uteförråd

Carport med tillhörande förråd

Öppen planlösning

Ekparkett

Bredband

Tvättmaskin och torktumlare

Vita köksluckor

Målade väggar

Hyror

1 r o k , ca 35 kvm: 5 257 kr/mån

2 r o k, ca 56 kvm: 7 118 kr/mån

3 r o k, ca 70 kvm: 8 359 kr/mån