Sandvikenhus

Minnesanteckningar från borådsmöte

Avser Sveavägen 18-26.

2 mars 2020

Deltagare:
Från borådet: tre personer
Från Sandvikenhus: områdeschef och en bovärd

Följande frågor diskuterades:

 • Fler molucker (underjordsbehållare) planeras i samband med nyproduktionen. Borådet önskar att dessa byggs i anslutning till
  miljöhuset då de anser att det gör större nytta där. SH utreder om detta är möjligt.
 • Önskemål om att inte klippa ned schersminbuskarna så lågt utan önskar lika höga som vid vägen då det upplevs som problem att folk cyklar igenom.
 • Trapphusräcke borttaget för åtkomst till rökluckor. SH ser över lösning.
 • Ytterligare fasadbelysning på gavel, hus 22.
 • Trasig lyktstolpe bakom hus 20. SH tar det med Sandviken energi.
 • Kallt i tvättstugan när hyresgäster lämnar fönster öppet. SH undersöker om kallras från torktumlare kan ha ytterligare påverkan. Vänligen stäng alla fönster efter nyttjad tvättid.
 • Vindskydd mellan hus 20–26 sönderblåst. SH åtgärdar.
 • Önskemål om ett vindskydd även vid hus 18. SH ser över detta efter att nyproduktionen är klar.
 • Svårt att se displayen på porttelefon hus 18. Ingen lösning med ny
  teknik.
 • Fortsatt problem med sopsortering. Viktigt att alla sorterar och slänger sina sopor i rätt kärl. Vänligen respektera detta.
 • Borådet efterfrågar fler engagerade hyresgäster i området, en möjlighet att påverka och att planera boendeinflytandet för områdets bästa.
 • Frivilligvärden för gymmet önskar fortsatt hjälp med att sköta det, om inga fler hjälper till så finns det en risk att gymmet kommer att stängas.


Puffbild