Sandvikenhus

Uthyrningspolicy för Sandvikenhus AB

Välkommen till ett tryggare hem!

Vi hoppas att du ska hitta ett hem som passar dig och att denna policy förklarar hur vår uthyrning fungerar. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Grunden i vår förmedling av lägenheter är att den som stått längst i kö får erbjudande först. Uthyrningen ska också göras på ett sådant sätt att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i våra bostadsområden äventyras. Därför ställer vi ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och din avsikt med att hyra hos oss. Dessa kan du läsa mer om här i policyn.

Vår vision är ett tryggare hem och det genomsyrar all vår verksamhet. Välkommen som sökande och kund hos Sandvikenhus!

VÅRA REGLER

Registrera dig i vår bostadskö

 • Registrera dig i vår bostadskölänk till annan webbplats på vår hemsida.
 • Du kan registrera dig när du fyllt 16 år.
 • Om både du och din partner vill stå på lägenhetskontraktet måste ni anmäla ert intresse för lägenheten gemensamt.
 • Det innebär att en av er anmäler sig som medsökande.

Samla köpoäng

 • Den med flest köpoäng erbjuds lägenhetskontraktet.
 • Du samlar en (1) köpoäng per dag från dagen du anmäler dig som bostadssökande.
 • Om du bor hos oss får du högre köpoäng: 1,5 poäng per dag.
 • Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annans köpoäng.
 • För att behålla dina köpoäng måste du en gång per år uppdatera din intresseanmälan, annars förlorar du dina köpoäng och din ansökan raderas. Det gör du på Mina Sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Dina köpoäng raderas alltid när du tecknar ett hyreskontrakt hos oss. Det görs redan när du tackar ja muntligt till det erbjudna lägenhetskontraktet. 

Grundkrav för att få hyra bostad av oss

 • Du ska vara myndig.
 • Du ska ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
 • Du får inte ha någon skuld till Sandvikenhus AB eller annan hyresvärd.
 • Du får ha max en (1) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna och den ska vara reglerad av kronofogdemyndigheten.
 • Du som har hyreskontraktet ska också vara den som bor, och är folkbokförd, i lägenheten.
 • Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Det kravet finns för att förhindra osunda boendeförhållanden och prövas när du erbjuds en lägenhet. Följande riktlinjer gäller för rimligt antal personer i förhållande till lägenhetsstorlek (antalet personer avser vuxna och barn):
  • 1 rum och kokvrå/kök: 3 personer
  • 2 rum och kokvrå/kök: 4 personer
  • 3 rum och kök: 6 personer
  • 4 rum och kök: 8 personer
  • 5 rum och kök: 10 personer
  • 6 rum och kök: 12 personer
 • Du kan enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Sandvikenhus.
 • Du måste ange vid kontraktsskrivning vilket hemförsäkringsbolag du tänker anlita.

Extra grundkrav finns för +55-lägenheter

Du måste ha fyllt 55 år för att få teckna kontrakt på en 55+ lägenhet. Ålderskravet gäller huvudsökande och vid tillfället då lägenheten söks. En medsökande kan skrivas med på kontraktet även om den personen inte uppfyller ålderskravet. 

Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar

Vi tar en kreditupplysning på alla sökande som är aktuella för att bli erbjudna visning av en lägenhet. Vi kontrollerar betalningsanmärkningar och att det inte finns skulder till andra hyresvärdar. Vi gör ingen kreditupplysning på hyresgäster som redan bor hos oss. Däremot ska du som hyresgäst ha skött dina hyresinbetalningar och får inte ha några registrerade störningar under de senaste sex månaderna. Det här kontrolleras innan du får ett erbjudande om visning. Om du har registrerade störningar i ditt nuvarande boende kan det leda till att vi inte godkänner dig som hyresgäst för den nya bostaden som du har sökt. Dessa bedömningar görs från fall till fall. Du får ha max en (1) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna. Skulden ska vara reglerad.


För att få hyra en dyrare lägenhet än din nuvarandefår det finnas max en (1) sen hyresinbetalning från de senaste sex månaderna. Du som har en skuld till Sandvikenhus kan inte få en ny lägenhet innan skulden är betald. Du som har fått beviljad skuldsanering kan söka lägenhet och teckna hyreskontrakt hos Sandvikenhus.

Vad händer om du stör?

Störningsärenden består av en rad företeelser som kan göra att du sägs upp enligt Hyreslagens 42§. En störning avskrivs efter sex (6) månader. Ofta inleds situationen med att Sandvikenhus får ett samtal från störd hyresgäst, medarbetare, vaktbolag eller berörd myndighet. Samtalet dokumenteras i form av en skriftlig notering. Vid en störningssituation som inte kunnat lösas genom samtal med berörda parter får du som hyresgäst alltid, efter kontakt med boendekonsulent, ett ordningsbrev. Vi skriver två ordningsbrev, därefter informeras Socialnämnden. Fortsätter störningen efter detta så blir du uppsagd från ditt hyreskontrakt. 

SÖKA OCH HYRA LÄGENHET - KORT VERSION

 • Gå till sidan Lediga lägenheterlänk till annan webbplats. Där publicerar vi det som är ledigt.
 • Du anmäler dig på den eller de lägenheter som stämmer överens med dina önskemål.
 • Du kan maximalt ha tre pågående intresseanmälningar.
 • Varje lägenhet publiceras under sju dagar.

Nycklar och städning

 • Nycklar till din lägenhet kan hämtas tidigast kl 12:00 första vardagen i månaden i vår kundtjänst.
 • Nycklar ska lämnas in senast kl 12:00 första vardagen efter att kontraktet har upphört. Då ska en godkänd städbesiktning redan ha genomförts av oss. Det är hyresgästens ansvar att boka en städbesiktning. Om du tar emot nyckel från den avflyttande istället för att få den via Sandvikenhus så räknas det som att du godkänner städningen.

Uppsägning vid dödsfall eller flytt till äldreboende

 • Vid avflytt till äldreboende är uppsägningtiden en (1) kalendermånad.
 • Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad för personens dödsbo. Dödsfallsintyg med tillhörande släktutredning ska uppvisas, dessutom ska uppsägningen som lämnas in vara påskriven av samtliga dödsbodelägare.
 • Det är den första vardagen i varje månad som blir startdatum och anger vilken månad som räknas som uppsägningsmånad

Säga upp sin lägenhet

 • Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader, även vid omflyttning inom Sandvikenhus. Exempel: Om du säger upp ditt hyresavtal den 15 januari är det februari, mars, april som är uppsägningsmånader och avtalet upphör från 1 maj.
 • Kom in till oss på Kundtjänst eller fyll i blanketten ”Uppsägning av lägenhet” som finns här.
 • Posta eller ta med blanketten till vår kundtjänst (ID-kontroll görs).
 • Boka en städbesiktning.
 • Nycklarna ska lämnas in till vår kundtjänst senast kl 12:00 första vardagen efter att kontraktet upphört. Har du inte lämnat in dina nycklar i tid debiteras du för ett låsbyte. Då ska en godkänd städbesiktning redan ha genomförts av oss.
 • När du säger upp din lägenhet kommer den att visas för intressenter vid minst två tillfällen.
 • Om ni är två som står på kontraktet men en av parterna vill säga upp sin del av kontraktet gäller tre månaders uppsägningstid, om ni inte har kommit överens om något annat. Det här gäller även då den personen som säger upp sin del av avtalet tecknat nytt lägenhetskontrakt hos oss.

Gå på visning och skriva kontrakt

 • Har du blivit erbjuden att gå på lägenhetsvisning? Då gäller följande:
 • Du har sju dagar på dig att gå på visning och svara på lägenhetserbjudandet på Mina sidor på vår hemsida.
 • Om du har flest köpoäng, av de som tackat ja, blir du kontaktad av oss för att boka kontraktsskrivning. Vi kan även erbjuda e-signering, men ett personligt möte med en av våra handläggare är ändå obligatoriskt.
 • Nu är det klart, kontraktet är ditt. Kom ihåg att dina köpoäng försvinner i och med ditt nya kontrakt.

SÖKA OCH HYRA LÄGENHET HOS OSS - UTFÖRLIG VERSION

Här beskriver vi mer utförligt hur reglerna ser ut och vilka undantag som i vissa fall gäller.

Registrering i bostadskön

 • Du registrerar dig i vår bostadskö på vår hemsida, sandvikenhus.se. Detta kan du göra på en dator i vår kundtjänst om du inte har tillgång till en egen dator.
 • Du kan registrera dig från året du fyller 16 år, men du kan inte teckna lägenhetskontrakt förrän du är 18 år.

Utöver det gäller följande regler:

Medsökande - För dig som vill bo ihop med din partner

Om både du och din partner vill stå på lägenhetskontraktet måste ni ha en gemensam ansökan. Det innebär att den ena av er registrerar sig som medsökande, men båda samlar egna poäng. För att bli godkänd som medsökande ska ni leva under äktenskapslika förhållanden. Medsökande till huvudsökande kan du lägga till redan när du gör en ansökan på Mina sidor eller under tiden ni samlar köpoäng. Tänk på att den ena av er måste vara registrerad som medsökande för att båda ska kunna skrivas in på kontraktet.

Samla köpoäng

Det är den person som har flest köpoäng som får lägenhetskontraktet. Du samlar en (1) köpoäng per dag från dagen du anmäler dig som bostadssökande. Utöver dessa köpoäng får du som bor hos oss idag extra boendepoäng med 0,5 poäng, alltså totalt 1,5 poäng per dag. Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annans köpoäng.

Dina köpoäng raderas när du tecknar kontrakt

Dina köpoäng och din ansökan raderas alltid när du tecknar ett hyreskontrakt hos oss. Det här gäller även vid bostadsbyte (inte vid överlåtelse eftersom du då redan bor i bostaden, läs mer under ”Överlåta din lägenhet”). Köpoängenraderas redan när du tackar ja muntligt till ett erbjudet lägenhetskontrakt.

Minst ett år i samma lägenhet

Du måste bo minst ett år i samma lägenhet innan du kan göra intresseanmälan på en annan lägenhet i vårt bestånd. Efter ett år i samma lägenhet kan du återigen anmäla intresse på lägenheter via vår webbsida.

Uppdatera din ansökan, annars stryks dina poäng

För att behålla dina köpoäng måste du en gång per år uppdatera din intresseanmälan, annars förlorar du dina köpoäng och din ansökan raderas. Det är ditt ansvar att hålla koll på din ansökan och när du måste uppdatera den.

Andrahandsuthyrning

Du måste alltid ha vårt skriftliga medgivande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Vid olovlig andrahandsuthyrning riskerar du att bli av med ditt kontrakt. För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du skicka in en skriftlig ansökan till oss på Sandvikenhus genom att fylla i blanketten för andrahandsuthyrning som finns på vår hemsida. Andrahandsuthyrning godkänns under en begränsad tid, normalt ett år i taget, om du som hyr i första hand har giltiga skäl. Vi följer hyreslagens regler för giltiga (beaktansvärda) skäl. En och samma andrahandshyresgäst kan maximalt hyra bostaden i andra hand under två års tid. Även här gäller våra grundkrav. Det är du som är förstahandshyresgäst som är betalningsskyldig och har ansvar för störningar och skadegörelse under uthyrningsperioden. En uppsagd lägenhet kan aldrig hyras ut i andra hand.

För dig som ska hyra i andra hand

Om du som är intresserad av att hyra i andra hand har störningsanmärkningar hos oss från de senaste sex (6) månaderna, kan vi neka dig ett andrahandskontrakt.Kom ihåg att du kan hyra lägenheten i max två år och att du aldrig kan överta lägenhetskontraktet.

Visning och kontraktsskrivning

Om du fått erbjudande om visning har du sju dagar på dig att gå på visning och svara på lägenhetserbjudandet på Mina Sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på vår hemsida. Efter de sju dagarna tilldelar vi lägenhetskontraktet. Om du är den person med flest köpoäng som tackat ja så kontaktar vi dig för att boka kontraktsskrivning. Då måste du kunna ge besked. Om vi inte kan nå dig måste du återkomma till oss inom fyra hela arbetsdagar, annars går kontraktet vidare till nästa person på tur. Du binds till kontraktet och dina köpoäng raderas när du får lägenhetserbjudandet och tackar ja. Du måste själv skriva under lägenhetskontraktet, fullmakt godkänns inte. En ytterligare person kan inte läggas till på hyreskontraktet vid kontraktsskrivning utan den personen, en medsökande, måste ha registrerats innan kontraktet binds till dig. Du kan heller inte skrivas in på ett befintligt kontrakt.

Inneboende

Du får enligt Hyreslagen (41§) upplåta en del av din lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, och du behöver inte fråga hyresvärden om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt. Du får inte låta utomstående personer bo i lägenheten, om det kan medföra problem för hyresvärden.

Undantag från kösystemet

De allra flesta av våra lediga lägenheter publiceras på hemsidan, så att du som står i bostadskön lätt kan hitta och söka lägenheter. Det finns docktillfällen när en uppsagd lägenhet inte publiceras på hemsidan:

 1. Då lägenheten ska tilldelas via förturskön, eller via samverkansavtalet med kommunen.
 2. Ibland behöver Sandvikenhus av olika skäl, t ex rivning eller större ombyggnation, flytta på hyresgäster och då erbjuder vi berörda hyresgäster förtur till våra lediga lägenheter. Sandvikenhus lämnar varje år ett antal lägenheter till kommunen för att hjälpa och stödja personer med bostadssociala behov. Vid ombyggnationer kan det hända att lägenheter som blir lediga i samma område istället erbjuds de hyresgäster som berörs av ombyggnationen.

Styrelsen kan fatta beslut om andra regler vid exempelvis nyproduktion.

Byte av bostad

Alla bostadsbyten måste godkännas av oss. För att få tillstånd att byta din bostad med en annan kontraktsinnehavare måste ni kunna uppge giltiga skäl, de regleras i hyreslagen. Rätten att byta gäller alla med förstahandskontrakt. För att vi ska godkänna ett byte krävs det att den nya hyresgästen uppfyller våra grundkrav och inte har misskött det tidigare boendet.
Din vanliga ansökan raderas vid bostadsbyte och därmed nollställs dina köpoäng. Bilplats följer inte med vid bostadsbyten. Om du nyligen har gjort ett bostadsbyte måste dina skäl för ett nytt byte vara starkare än det förra, eller din livssituation ha
förändrats.

För att byta din lägenhet måste du skicka in en skriftlig ansökan till oss.

 • Fyll i vår bytesblankett "Bostadsbyte" som finns på sidan Blanketter.
 • Bytet godkänns under förutsättning att den nya hyresgästen har för avsikt att bo i bostaden.
 • Om så inte är fallet och detta upptäcks av oss så riskerar ni båda att bli av med kontrakten.
 • Du kan inte flytta in i den nya lägenheten innan bytet är godkänt samt besiktningen och kontraktsskrivningen är genomförd.

FÖRTUR TILL BOSTAD

Förtur kan ges i tre fall; intern förtur, via Sandvikens kommun samt näringslivsförtur. Inga andra skäl godtas för att få förtur till en lägenhet hos oss.

Intern förtur, beaktansvärda skäl

Ibland behöver Sandvikenhus av olika skäl, t ex rivning eller större ombyggnation, flytta på hyresgäster och då erbjuder vi berörda hyresgäster förtur till våra lediga lägenheter.

Förtur i samråd med Sandvikens kommun

Vi erbjuder förtur när synnerliga skäl föreligger som ligger i vårt allmännyttiga uppdrag. Förturerna medges i samverkan med kommunen. För att inte äventyra förtroendet för vårt kösystem ska antalet lägenheter förmedlade genom förtur inte överstiga 10% av det förmedlade antalet lägenheter sett som ett snitt över året. Det totala antalet lägenheter som förfogas av kommunen genom förtur får heller inte överstiga 10 % av hela beståndet. Vad det gäller storlek på lägenheter gäller samma princip, det ska inte överstiga 10 % vad det gäller 1 rum och kök osv.

Näringslivsförtur

För att få möjlighet till näringslivsförtur ska du ha fått en tillsvidareanställning eller provanställning på minst sex (6) månader med möjlighet till tillsvidareanställning. Även vikariat på ett år eller mer kan godkännas. Du som har fått arbete i Sandvikens kommun och bor på annan ort som inte ligger inom pendlingsbart avstånd kan ansöka om att få näringslivsförtur. Det innebär att din restid måste vara minst 1,5 timme enkel bilväg från ort till ort. Din ansökan om förtur ska ha kommit in till oss innan du påbörjar din anställning.

ÖVERLÅTA DIN LÄGENHET

För att få överlåta ditt lägenhetskontrakt till någon annan måste du uppvisa särskilda skäl. Du måste också ha ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den person som du vill överlåta lägenhetskontraktet till. Personen måste ha varit skriven på adressen och bott tillsammans med dig under minst tre år. Kontrakt kan aldrig överlåtas till inneboende. För att överlåtelse ska godkännas ska du som överlåter kontraktet inte längre använda lägenheten. Du kan därför inte överlåta kontraktet och samtidigt bo kvar i lägenheten. Personbevis är obligatoriskt vid ansökan om överlåtelse.


Giltiga skäl för överlåtelse är följande:

Bilplats

Vi hyr ut bilplatser genom en särskild bilplatskö. Det är bara du som har ett lägenhetskontrakt hos oss som kan hyra en bilplats.

Så här går det till:

 • Lediga bilplatser presenteras på vår hemsida.
 • Den person som har flest köpoäng av de som gjort en intresseanmälan erbjuds bilplatskontraktet.
 • Fordonet som ska använda platsen ska vara samma typ av fordon som platsen är avsedd för, till exempel får enbart bilar parkeras på bilplats.
 • Bilplats kan enbart hyras i ditt närområde.

Om du flyttar inom samma område hos oss har du möjlighet att behålla din bilplats. Flyttar du till ett annat område måste bilplatsen sägas upp i samband med uppsägning av lägenheten.

Överlåtelse till närstående

Om du inte längre har behov av lägenheten kan överlåtelse av kontraktet göras till närstående som du varaktigt bor ihop med. Med närstående menas föräldrar, barn och syskon. En kompis kan aldrig klassas som närstående.

Dödsfall

Vid dödsfall kan överlåtelse av lägenhetskontrakt ske till kvarboende. Kortare tidsperiod för sammanboende kan godkännas om er avsikt var att fortsätta bo tillsammans.

Skilsmässa eller separation

Din nya adress måste alltid anges då du vill överlåta avtalet. Om intyg på separation finns så ska du bifoga det, exempelvis ansökan om äktenskapsskillnad.

BESIKTNINGAR

Utflyttningsbesök

När du sagt upp din lägenhet kommer en bovärd att kontakta dig för att boka ett avflyttningsbesök hos dig. Då får du bland annat information om den kommande städbesiktningen.

Besiktning

Besiktningen bokas så snart som möjligt efter det att vi tagit emot din uppsägning. En besiktningsman bedömer då om det finns normalt eller onormalt slitage i lägenheten. Onormalt slitage debiteras avflyttande hyresgäst vid utflytt.

Städbesiktning

Innan du lämnar lägenheten ska alla utrymmen städas ordentligt, även balkong, förråd och uteplats. Glöm inte boka tid för städbesiktning, städningen ska besiktas och godkännas av en bovärd i ditt område. Om städningen inte godkänns och vi måste anlita en städfirma för att göra om städningen, betalas detta av den utflyttande hyresgästen, alltså dig.