Sandvikenhus

Minnesanteckningar från borådsmöte

Avser Sveavägen 18-26.

24 september 2020

Deltagare:
Från borådet: fem personer
Från Sandvikenhus: områdeschef och en bovärd

Följande frågor diskuterades:

  • Hyresgästerna önskar information om projektet som pågår på Sveavägen 18 A och B. Sandvikenhus kommer med information i Din Vär(l)d.
  • Nya rutiner tas fram gällande gymmet, Sveavägen 20
  • Hyresgäster har uppmärksammat att många bokade tvättider inte nyttjas, detta skapar problem då möjligheten att tvätta minskar. Sandvikenhus ser över möjligheten att man ska kunna överta ej påbörjad tvättid.
  • Nästa borådsmöte kommer förläggas på Sveagården så att borådet får möjlighet att presentera sig för hyresgästerna där.

 

Puffbild