Sandvikenhus

Borådsmöte Sveavägen

Minnesanteckningar från borådsmöte hösten 2022.

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande borådsmedlemmar/frivilligvärdar: 4 personer

Anteckningar

 • Motionsrummet fungerar bra och har många besökare.
 • Buskar och träd är beställda av parkenheten. Planteras till våren.
 • Problem med att restavfall slängs i pappersförpackningarnas kärl. Var vänlig sortera och lägg i rätt kärl!
 • Sandvikenhus har sett över möjlighet att ha återvinning av textilier i området. Beslutat att avvakta med detta. Tills vidare hänvisas till återvinningen på Järbovägen där textilier kan sorteras.
 • Trångt i cykelrummet tillhörande Sveavägen 24 och 26. Sandvikenhus har öppnat barnvagnsrummet som ett kompletterande cykelrum.
 • Fönster i dåligt skick. Inget planerat underhåll i dagsläget.
 • Borådet har fått varselvästar.
 • Hissbytet på Sveavägen 22 A är framflyttat. Planerad start är januari 2023. Mer information kommer till berörda hyresgäster.
 • Sandvikenhus har haft kontakt med PostNord om att flytta den gula postlådan, PostNord har meddelat att dom inte kommer att flytta den.
 • Önskemål om målning av väggar och räcken i trapphus.
 • Byte av taket på Sveavägen 20 planeras till 2023. Mer information kommer till berörda hyresgäster.