Sandvikenhus

Kvartersvandring Sveavägen

Minnesanteckningar från vårens kvartersvandring.

April 2022
Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande hyresgäster: 20 personer

Anteckningar

 • Önskemål om återbrukscontainer vid miljödag. Dialog med Gästrike Återvinnare inför nästa miljödag.
 • Cykelförråd vid Svea 24+26 upplevs som väldigt litet. Önskemål om att ta bort barnvagnsrum och utöka cykelrummet i miljöhuset. Sandvikenhus undersöker.
 • Sveavägen 24 önskar en gångstig mellan hus 24 – miljöhuset, över gräsmattan. Ingen åtgärd på grund av att det är Räddningstjänstens brandväg.
 • Miljöhuset dåligt skött av hyresgäster. Välkomstbesök med nyinflyttade där vi går igenom detta. Varje kärl som töms med felsorterade sopor kostar 500: - extra vilket tyvärr belastar underhåll m.m. Vänligen sortera era sopor rätt.
 • Moluck fortfarande trasig. Sandvikenhus fortsätter söka lösning på problemet.
 • Sticker upp markduk ur jorden vid rabatten, bland annat vid hus 24. Sandvikenhus ser över detta och åtgärdar.
 • Sandvikenhus har sett över alla skyddsrum. Information om skyddsrum finns på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida Länk till annan webbplats.
 • Svårt att se på porttelefonerna på 18, 20 och 22 när solen lyser på dem. Sandvikenhus fortsätter utreda problemet.
 • Fönster i dåligt skick. Önskar byte av fönster i hus 18, 20 och 22. Inget fönsterbyte är planerat i dagsläget.
 • Önskemål om att buskarna vid moluckerna vid hus 18 hålls låga för bättre sikt.
 • Önskemål om ny laddstation. Sandvikenhus undersöker framtida ladd-infrastruktur.
 • Ventilation önskas i alla garage. Blir mycket vatten som ej avdunstar. Sandvikenhus utreder.
 • Önskemål om att inte ha snöupplag mellan garagen på grund av att det kommer in smältvatten i garagen. Parkenheten ser över andra platser inför kommande vinter.
 • Önskar belysning vid grillplats, hus 22. Är beställt.
 • På 18 C har väggen förstörts vid gavel och framsida vid gräsklippning.
 • Önskemål finns att hyresgäster som inte använder sina cyklar ofta ställer dem längst in i cykelrummen. Trasiga cyklar kan kastas när det är miljödag.
 • Vid parkering 87–88 lutar marken så det är ofta mycket vatten där. Önskar åtgärd.
 • Parkeringslinjer önskas till hela Sveavägen. Åtgärd planeras.
 • Bilar kör fort i området. Vänligen respektera varandra.
 • Önskar plogning vintertid av gångväg bakom Sveavägen 26.
 • Snöskyfflar i trapphus och i sandlådor försvinner. Tänk på att ställa tillbaka efter användning.
 • Önskemål om buskar framför hus 20, istället för stenar. Åtgärd beställd.
 • Önskar nya träd vid gavel, hus 20. Åtgärd beställd.
 • Önskemål om att en hyresgäst får blommor varje år att plantera vid gavel 26. Klart.
 • Mark vid gamla miljöhus: önskemål om boulebana i stället för gräsmatta. Åtgärdas som gräsmatta. Idén om en boulebana i området kvarstår.
 • Sönderkört vid vägkanter, speciellt vid hus 20. Önskemål om kantsten i hela området. Gräsmattor åtgärdas.
 • Önskemål om sten eller bom vid nedfart till Bessemerhallen. Klart.
 • Gul postlåda sitter otillgängligt, önskar en bättre väg dit. Sandvikenhus har kontaktat PostNord som ska åtgärda.
 • Önskemål om bänk utsida staket vid hus 24 och en bänk med ryggstöd vid grillplats. Även ett enhetligt staket runt hela området.
 • Önskemål om bredare plogning vid hus 24 vintertid.
 • Önskemål om borttagning av en tall vid hus 24, som skräpar ned.
 • Önskemål om att skogsdunge vid 20–24 rensas upp för att ställa en bänk där.
 • Önskemål om plogpinnar i området, framförallt vid vid permobilgarage. Ses över inför kommande vinter.
 • Önskemål om en stenkista vid miljöhus för bättre dränering.
 • Önskemål om stolar och bord med ryggstöd vid uteplatserna/grillarna.
 • Önskemål att vid gräsklippning ej köra ut och vända på asfalten på grund av att det blir skräpigt. Detta undviks så långt det är möjligt.
 • Önskemål om belysning vid bänkar vid hus 20, liknande hus 18. Beställt
 • Skärmvägg sned vid 18 c mot garage. Sandvikenhus åtgärdar.