Sandvikenhus

Borådsmöte Sveavägen

Minnesanteckningar från borådsmöte våren 2022.

Närvarande från Sandvikenhus: 4 personer
Närvarande boråd och frivilligvärdar: 4 personer

Anteckningar

Förteckningen över borådsmedlemmar och frivilligvärdar behöver uppdateras.

Borådet säger att fönstren är i dåligt skick och det behövs en inventering av målning. Sandvikenhus meddelar att det i dagsläget inte är något underhåll planerat gällande fönstren.

Snickeriet har fått en ny såg.

Plantering av buskar vid gaveln, Sveavägen 18 är planerad till 2022.

Träd eller buskar önskas vid gaveln och framför Sveavägen 20. Borådet och parkavdelningen har en dialog om detta.

Sandvikenhus ser över att göra vägvisning för husnummer vid infart.

Sorteringen i miljöhus kan förbättras.

Blomlådor fortsättningsvis vid entréer. Sandvikenhus söker frivilliga att hjälpa till med vattning och skötsel.

Miljödag kommer att anordnas i vår. Sandvikenhus återkommer med datum.

Frågan om vilka energibesparingar har den omgjorda ventilationen gett?Sandvikenhus kollar upp detta och återkommer

Man önskar rust av tvättstugan på Sveavägen 18. Sandvikenhus återkommer med besked när underhållet för 2022 är fastställt.

Borådet planerar ev en aktivitet i vår/sommar med grillning.

Är du intresserad av att vara borådsrepresentant och ha möjlighet att kunna påverka trygghet och trivsel i området? Kontakta Sandvikenhus på tel.nr 026-24 22 00.