Sandvikenhus

Borådsmöte Sveavägen

Minnesanteckningar från borådsmöte hösten 2021.

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande boråd och frivilligvärdar: 3 personer
Närvarande från Sveagården: 1 person

Förslag från borådet:

Förteckning över borådsmedlemmar och frivilligvärdar behöver uppdateras.

- Några upplever att det är kallt i lägenheterna.
Vid temperaturer under 20 grader vid mätpunkten (E-gain-logg) uppmanar Sandvikenhus att göra felanmälan till kundtjänst.

- Fönsterna är i dåligt skick och det behövs en inventering av målning. Sandvikenhus meddelar att det i dagsläget inte är något underhåll planerat gällande fönstren.

- Skärmen på porttelefonerna (Sveavägen 18 A-B) är svårläst vid solsken. Sandvikenhus utreder om det finns någon lösning.

- Vid miljöhuset kör bilarna fort när vägguppet är borttaget för att möjliggöra snöröjningen under vintern. Tänk på att köra SAKTA i området

- Orienteringstavla vid infart önskas. Sandvikenhus utreder om det är möjligt under 2022.

- Intresse för en boulebana finns i området till 2022.

- Snickeriet har önskemål om att uppdatering av maskiner. Inköp av nya maskiner kommer att göras.

- Sveagårdens trivselvärd har dialog med Drömfabriken om luciafirande, mer info kommer om det blir aktuellt.

- Plantering av buskar vid gavel Svea 18 är planerad till 2022. Borådet och parkenheten har dialog om detta.

- Träd eller eventuellt buskar önskas vid gavel och framför hus 20.

- Gymmet har många besökare vilket att roligt, dessvärre slarvas det med städningen efter avslutat pass. Tänk på att städa efter dig! Sandvikenhus kommer beställa en större städ av lokalen, den dagen kommer gymmet att vara stängt. Information gällande dag kommer anslås på dörren.

- Hyresgäster på Sveavägen 24 har önskan om en väg över gräsmattan mot miljöhuset. På grund av att det är en så kallad brandgata där så måste detta utredas först.

- Bokning av hyresgästen lokalen görs hos kundtjänst.

Fler borådsrepresentanter behövs. Är du intresserad av att vara språkrör i området och ha möjlighet att kunna påverka trygghet och trivsel i området kontakta Sandvikenhus på tel.nr 026-24 22 00.