Sandvikenhus

Hyresgäsmöte Storvik

Minnesanteckningar från hyresgästmöte hösten 2022.

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande hyresgäster: ca 25 personer, från Majors- och Mejerigatan, Magasinsgatan, Thore Petregatan och Vallgatan.

Anteckningar

  • Önskemål om att göra en hyresgästlokal i ett av rummen i källaren på Magasinsgatan, som komplement till hyresgästlokalen på Mejerigatan 6. Sandvikenhus tycker idén är bra, förutsättningarna undersöks, därefter återkoppling till hyresgästerna.
  • Hyresgästerna informerar om att det luktar illa i källaren på Magasinsgatan. Sandvikenhus undersöker.
  • Portdörr som inte går igen ordentligt på Magasinsgatan. Sandvikenhus ser över möjlighet att sätta dit en dörrstängare.
  • Önskemål från hyresgäster om att källardörren/porten till källaren låses kl 21 istället för kl 22. Sandvikenhus frågar övriga hyresgäster på adressen om hur de tycker om idén, innan ändring sker.
  • Hissen på Magasin 18 fungerar inte som den ska. Detta är ett felanmälanärende. Sandvikenhus tar med sig frågan och ser över hissfunktionen och pratar, vid behov, med hissleverantören.
  • Önskemål om laddstolpar för elbil för besökare (och hyresgäster). Sandvikenhus undersöker tillsammans med Sandviken Energi vilka möjligheter som finns, men inget är klart ännu.
  • Trappan på Magasinsgatan är mörk. Önskemål om att man sätter upp närvarostyrd belysning. Sandvikenhus ser över det.
  • En lampa på Magasinsgatan lyser hela tiden. Detta är en felanmälan, Sandvikenhus tar med sig ärendet.
  • Önskemål om att källargången mellan Vallgatan 14 A och 14 B städas. Sandvikenhus tar med sig ärendet.