Sandvikenhus

Kvartersvandring Storvik höst 2020

Minnesanteckningar från kvartersvandringar under hösten.

Område: Vallgatan 14, Thore Petregatan 19
Datum: 2020-09-25
Hyresgäster: 3 personer
Från Sandvikenhus: 2 personer

Asfalt dåligt skick Vallgatan 14

Häck runt uteplatsen Vallgatan 14

De två yttre parkeringarna önskas som gästparkering Vallgatan 14

Parkeringsförbud, skylt vid cykelställ Vallgatan 14

 

Område: Furuvägen
Datum: 2020-09-23
Hyresgäster: 4 personer
Från Sandvikenhus: 2 personer

Stenplattor utanför entrén är lösa vid 15 C

Fasaden är i dåligt skick

Asfalten är i dåligt skick

 

Område: Magasinsgatan 15-18, Thore Petregatan 52
Datum: 2020-09-24
Hyresgäster: 8 personer
Från Sandvikenhus: 2 personer

Asfalt dåligt skick

Parkering önskas göra om Magasingatan 15

Hiss önskas ner till källaren på Magasingatan 15

Tvättstuga på markplan önskas Magasingatan 15

Cykelrum på markplan önskas på Magasingatan 18

Äppelträd önskas på Magasinsgatan 18

Parkeringslinjer behöver målas på Magasingatan 18

 

Område: Kvarnvägen, Kårsgatan, Fiskargatan
Datum: 2020-09-21
Hyresgäster: 6 personer
Från Sandvikenhus: 2 personer

Papperskorg önskas på Fiskargatan

Lock på sandlådan önskas på Fiskargatan

Utbyggnad källartrappa vid hyresgästlokalen behöver målas

Paviljong och nya bänkbord önskas vid Kvarnvägen

 

Område: Silverkällan
Datum: 2020-09-22
Hyresgäster: 3 personer
Från Sandvikenhus: 2 personer

Fönsterbyte Silverkällan

Ytterdörrar i dåligt skick

Brädor utanför cykelboden

Spegel vid gångbanan vid cykelboden

Hyresgästrabatt som ej sköts om

Fasaden i dåligt skick

Lampa vid sophuset ska bytas

Puffbild