Sandvikenhus

Minnesanteckningar från borådsmöte

Avser Kvarnvägen 2,3 4 och 6, Kårsgatan 4, Fiskargatan 2.

10 februari 2020

Deltagare:
Från borådet och området: 3 personer
Från Sandvikenhus: en bovärd

Information

  • Borådsmöte 2 ggr/år, vår och höst.
  • Kvartersvandring i slutet på april.
  • Miljödag slutet av maj.
  • Viktigt att informera borådet om det finns förslag på förbättringar för att göra området tryggare och fler mötesplatser för dem som bor där.
  • Det finns en mindre summa pengar att använda till små men viktiga förbättringar.
  • Boråds- och frivilligvärdsinfo i trapphusen med namn och telefonnummer är aktuella.

Dialog

Pallkragar: Intresset för odling i pallkrage är stort.

Om det finns fler som önskar pallkragar så kan man boka hos bovärden senast 31/3 . Pallkragarna är beställningsvara och de är populära med risk för slutförsäljning, därav bokning i mars.

Snickarboden: Ny belysning och fler vägguttag är beställt hos vår elektriker.

Kvarterslokalen: Förslag på inköp av nya dukar, smålampor, ny kaffebryggare med dubbla kannor och nya stolar. Kaffebryggare är beställd.

Det har gjorts en inventering ang ny takbelysning med dimmerfunktion och fler vägguttag. Beställning kommer att göras senare.

Lekplats: Under våren kommer nya stockar som omgärdar den nya delen av lekplatsen att läggas ut. Stockarna är inköpta tidigare men behöver kompletteras med några nya.

Blomarrangemang: Det kommer att ställas ut en urna med sommarblommor där man kommer in på området vid Kvarnvägen.

Vid Fiskargatans gemensamma uteplats behöver rosorna bytas ut mot t ex syren.

Puffbild