Sandvikenhus

Sveavägen

Information till våra hyresgäster om rivning samt nytt trygghetsboende.

Här nedan finns en kort sammanfattning av nuläget i byggprojektet. Mer information kommer att delas ut löpande till alla hyresgäster på Sveavägen och information finns också på sidan Trygghetsboende.

Rivning
Rivningen av den nuvarande byggnaden (f d Gästrike Lås) kommer att ta ca en månad. Byggområdet inhägnas med staket. Nordriv AB som utför rivningen kommer att försöka minimera störningarna, men rivningsarbetet kommer ändå att låta en del. Vi hoppas att du har överseende med detta.

In- och utfarter, parkeringar och postlåda
Parkeringen som finns framför byggområdet kommer inte att kunna användas. Övriga parkeringar påverkas inte. In- och utfartsvägar kommer att finnas öppna under hela byggtiden, och för hyresgäster på Sveavägen 18 öppnas också en tillfällig infartsväg vid södra gaveln.

Den gula postlådan kommer att flyttas och placeras mot Sveavägen 22 C.

Nybyggnationen
Nybyggnationen kommer att starta så snart rivningsarbetet är klart. Byggentreprenör är HMB.

Puffbild