Sandvikenhus

Anteckningar borådsmöte Coromant- och Zirkongatan

Minnesanteckningar från borådsmöte hösten 2022.

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande hyresgäster: 4 personer

Anteckningar

  • Många upplever att dom har problem med dåliga fönster, bristande tätningslister och dåligt underhållna fönsterkarmar. Sandvikenhus vill att man ska anmäla brister så att de kan kontrolleras.
  • Viktigt att alla hyresgäster bidrar till att sköta om utemiljön för ökad trivsel och trygghet.
  • Ny frivilligvärd för hyresgästlokalen är Tobias Lindberg, Coromantgatan 7 B.
  • Reklam nej tack, vänd på skylten i din postbox.
  • Önskemål att miljöhusen ska vara olåsta för att underlätta för alla hyresgäster att kunna slänga skräp, inte behöva vara beroende av nyckel.
  • Önskemål att ta bort lekplats vid 16 E. Sandvikenhus åtgärdar detta under 2023.
  • Snöupplag på fel plats, hyresgästerna tycker att högarna skymmer utfartsvägar från området. Sandvikenhus ser över om det går att hitta nya platser som är mer lämpliga.
  • Önskas fler papperskorgar och hundlatriner i området.
  • Byta plats på containrar avsedda för trädgårdsavfall. Klart.