Sandvikenhus

Kvartersvandring Coromant- och Zirkongatan

Minnesanteckningar från vårens kvartersvandring.

April 2022
Närvarande från Sandvikenhus: 2 personer
Närvarande hyresgäster: 4 personer

Anteckningar

  • Fotbollsplanen: nät mot Coromantgatan 2 E önskas. Ingen åtgärd.
  • Dörr till Postbox. Man önskar att dörröppnaren ska vara låst. Sandvikenhus åtgärdar.
  • Plåtar på cykelbodar. Sandvikenhus åtgärdar.
  • Nät på målen önskas men de är inte utformade för nät.
  • Ta bort sandlåda vid Coromantgatan 2 och 4. Åtgärdas.
  • Staket önskar mot parkering vid lekparken, Coromantgatan 14. Ingen åtgärd. Vänligen respektera lekande barn.
  • Elstolpe/skåp trasigt vid Coromantgatan 13. Felanmält till Sandviken Energi.
  • Stege borta vid klätterställning, Zirkongatan 20. Ställningen tas bort.
  • Rutschkanan vid Zirkongatan 4 och 6 upplevs som farlig. Den är godkänd vid besiktning.