Sandvikenhus

Öppettider i kundtjänst

Följande öppettider och rutiner gäller tills vidare.

  • Kundtjänst har öppet vardagar kl 10-12, dock endast för brådskande ärenden. Med brådskande avses t ex hämtning av nyckel. Se nedan för avvikande öppettider.
  • Vid månadsskiften (sista och första vardagen i månaden) har kundtjänst öppet kl 8-16, dock endast för dig som ska hämta eller lämna nycklar för in- eller utflyttning.
  • Dagar före "röda" dagar stänger vi kl 12.00. Helgdagar stängt.
  • De flesta ärenden kan vi hjälpa dig med via e-post info@sandvikenhus.se eller ring 026-24 22 00. Felanmälan gör du enklast på Mina sidor Länk till annan webbplats. på sandvikenhus.se.
  • Om du gör en felanmälan kommer vi att fråga dig om du eller någon annan i ditt hushåll har förkylningssymptom. Om du har symptom kommer vi att be dig återkomma när du varit symptomfri i två dygn. När vi kommer till dig är det viktigt att du befinner dig i ett annat rum eller går ut medan vi åtgärdar felet.
  • In- och utflyttningsbesök hos hyresgäster:
    Inflyttningsbesök sker via telefon. Utflyttningsbesök görs enligt samma rutin som ovan: vi ber dig gå till ett annat rum eller att gå ut under besöket.
  • På äldreboenden och gruppboenden utförs felavhjälpande åtgärder alltid i samråd med ansvariga för den aktuella verksamheten.


Om öppettiderna

Som vi informerat om i senaste numret av vår kundtidning Trygga Hem planerades en utökning av öppettiderna i kundtjänst efter årsskiftet, men utifrån de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kommer öppettiderna att tills vidare fortsätta vara kl 10-12.


Puffbild