Sandvikenhus

Kommun fri från våld

Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på jobbet, på internet, i skolan och utomhus. Sandvikens kommun arbetar aktivt för att jobba mer förebyggande mot våld, bland annat genom projektet En kommun fri från våld.

Ett led i arbetet är att Sandvikens kommun medverkar i projektet En kommun fri från våld som sträcker sig fram till februari 2022.

Arbetet utgår från en tanke om att hela kommunens verksamheter och bolag förebygger våld tillsammans. Därför består arbetsgruppen i projektet av representanter från både politik, förvaltningar och bolag, däribland Sandvikenhus.

Projektet ska ge mer kunskap om våld och hur kommunens strategiska arbete med att förebygga våld kan förstärkas.

På sandviken.se. kan du läsa mer om projektet En kommun fri från våld Länk till annan webbplats.. Där kan du också se en film om att förebygga våld.