Sandvikenhus

Efter branden i Norrsätra

De flesta av de drabbade hyresgästerna kunde ganska snabbt flytta tillbaka. Det är ett antal lägenheter i huset som inte är beboeliga, men de hyresgäster som berörs har alla ett annat boende ordnat.

Några av hyresgästerna i det brandskadade huset på Tallbacksvägen 13 har själva ordnat annat boende tills vidare och ytterligare några andra hyresgäster har Sandvikenhus, i samarbete med deras försäkringsbolag, kunnat erbjuda evakueringslägenheter. Ett par av de aktuella lägenheterna var obebodda då branden bröt ut.

Det pågår besiktning och dokumentation av skadorna på fastigheten. Renovering kommer att krävas och det kommer att ta tid innan huset är helt återställt efter branden.

Puffbild