Sandvikenhus

Dina åsikter är viktiga för oss

Vi skulle därför uppskatta om du tar dig tid att svara på frågorna i vår undersökning om ditt boende. Länk till undersökningen har skickats ut via e-post och sms till dig som är hyresgäst hos oss.

Hur trivs du hos oss? Vad tycker du om vår service? För oss är det viktigt att få veta det så att vi vet vad vi kan göra bättre!

Med hjälp av dina svar kan vi utveckla vår boendemiljö, och det är av stort värde för oss. AktivBo AB, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästenkäter, har fått uppdraget att genomföra undersökningen.

Så här svarar du på enkäten

Du lämnar dina svar digitalt, instruktioner om hur du svarar kommer via e-post och sms. Samtliga svar är anonyma. Numret på enkäten är enbart till för att AktivBo ska kunna sortera svaren och skicka ut påminnelser.

Synpunkter eller frågor

Vill du ge synpunkter eller om du har frågor om enkäten kan du vända dig till AktivBo, e-post info@aktivbo.se. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss på Sandvikenhus, tel.nr 026-24 22 00, e-post info@sandvikenhus.se.

Resultatet av enkäten redovisas i nästa nummer av vår kundtidning Trygga Hem som kommer i december.

Vi är tacksamma om du svarar så snart som möjligt efter att du fått enkäten. Tack på förhand för din medverkan!

Puffbild