Sandvikenhus

Öppettider i vår kundtjänst och rutiner vid felanmälan

Nedanstående öppettider och rutiner gäller tills vidare.

  • Kundtjänst har öppet vardagar kl 10-12, dock endast för brådskande ärenden. Med brådskande avses t ex hämtning av nyckel. Se nedan för avvikande öppettider.
  • Vid månadsskiften (sista och första vardagen i månaden) har kundtjänst öppet kl 8-16, dock endast för dig som ska hämta eller lämna nycklar för in- eller utflyttning.
  • De flesta ärenden kan vi hjälpa dig med via e-post info@sandvikenhus.se eller ring 026-24 22 00. Felanmälan gör du enklast på Mina sidor Länk till annan webbplats. på sandvikenhus.se.
  • Om du gör en felanmälan kommer vi att fråga dig om du eller någon annan i ditt hushåll har förkylningssymptom. Om du har symptom kommer vi att be dig återkomma när du varit symptomfri i två dygn. När vi kommer till dig är det viktigt att du befinner dig i ett annat rum eller går ut medan vi åtgärdar felet.
  • In- och utflyttningsbesök hos hyresgäster:
    Inflyttningsbesök sker via telefon. Utflyttningsbesök görs enligt samma rutin som ovan: vi ber dig gå till ett annat rum eller att gå ut under besöket.
  • På äldreboenden och gruppboenden utförs felavhjälpande åtgärder alltid i samråd med ansvariga för den aktuella verksamheten.


Följ råden från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har från 29 september ändrat sina allmänna råd och rekommendationer. Det är dock fortsatt viktigt att hindra spridningen av covid-19. Information om vilka föreskrifter, råd och rekommendationer som gäller från 29 september finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.


Puffbild