Sandvikenhus

Våra uthyrningsregler

Vi ser regelbundet över och uppdaterar våra uthyrningsregler. Det här är de största förändringarna som gäller från 1 januari 2021.

BoDirekt

Vissa lägenheter är märkta med BoDirekt på hemsidan. Det är endast ett fåtal lägenheter som dyker upp då och då. Du måste kunna ta över kontraktet direkt när lägenheten blir ledig, det går inte att skjuta på inflyttningsdatum. Våra grundkrav ska vara uppfyllda som vanligt, till exempel får du inte ha några skulder. BoDirekt ökar chansen att snabbt få en lägenhet, även om du inte har så många köpoäng.

Den första hyran måste vara betald innan en hyresgäst kan hämta nyckeln och flytta in i sitt nya boende

Det är en bra start att betala hyran i förväg. Dessutom blir det extra tydligt hur viktigt det är att man sköter sina hyresinbetalningar.

Alla sökande får 1 poäng/dag i bostadskön

Tidigare har det varit 1,5 poäng/dag för den som redan bor i en av Sandvikenhus lägenheter, numera får alla sökande att få 1 poäng per dag. Därmed har vi ett liknande system som många andra bostadsbolag. Men ingen hyresgäst blir av med poäng som redan är intjänade.

Du kan söka fem lägenheter samtidigt

Du kan söka fem lägenheter per gång på hemsidan. Tidigare gällde max tre. På det här sättet kan du utöka ditt sökande och hitta fler lägenheter som passar.

Om en person inte svarar på ett lägenhetserbjudande tre gånger under en 30-dagarsperiod blir den personen automatiskt spärrad i 30 dagar

Om man gör en intresseanmälan ska man också vilja ha lägenheten. Genom den här förändringen tror vi att även de som har låga poäng i kön får en chans.

Vi tar bort medsökande i bostadskön

Samma person som har köat med sitt personnummer ska stå på kontraktet. Den ingår avtal med Sandvikenhus och har huvudansvaret. På så sätt undviker vi problem som kan uppstå om en person står i kö och en annan person skriver till sig på samma ansökan, och får tillgodogöra sig poängen. Det kan annars ofta bli fel vid separation och liknande.

Det här handlar bara om bostadskön och hyresavtalet. När det gäller besittningsrätt vid en separation gäller sambolagen och annan lagstiftning.

Först till kvarn för att få en parkeringsplats

Den som först bokar sig på hemsidan får parkeringsplatsen. Men för garage gäller kösystemet.

Max tre år köpoäng vid näringslivsförtur

Om man vill flytta till Sandviken från annan ort kan man få köpoäng som motsvarar tre år i bostadskö. Det kallas näringslivsförtur. Näringslivsförtur är till för att även nyinflyttade ska ha en chans att få bostad hos oss. Men sökande som redan har poäng i kön kan inte räkna in dessa och samtidigt de extra poängen. Ingen kan få mer än tre års poäng totalt med näringslivsförtur.


Uthyrningsreglerna i sin helhet finns att läsa på sidan Uthyrningsregler