Sandvikenhus

Information om vår verksamhet under Coronapandemin

Det här är de viktigaste förändringarna för dig som är hyresgäst.

Det är viktigt att vi alla följer råden från myndigheterna och hjälps åt att försöka minska smittspridningen av Covid-19. Med anledning av detta har vi gjort förändringar i vår verksamhet.

  • Kundtjänst har begränsade öppettider och håller öppet vardagar kl 10-12, dock endast för brådskande ärenden. Med brådskande avses t ex hämtning av nyckel. Se nedan för avvikande öppettider.
  • Vid månadsskiften (sista och första vardagen i månaden) har kundtjänst öppet kl 8-16, dock endast för dig som ska hämta eller lämna nycklar för in- eller utflyttning.
  • De flesta ärenden kan vi hjälpa dig med via e-post info@sandvikenhus.se eller ring 026-24 22 00. Felanmälan gör du enklast på Mina sidor Länk till annan webbplats. på sandvikenhus.se.
  • Om du gör en felanmälan kommer vi att fråga dig om du eller någon annan i ditt hushåll har förkylningssymptom. Om du har symptom kommer vi att be dig återkomma när du varit symptomfri i två dygn.
  • Endast akuta fel åtgärdas hos dig som har förkylningssymptom.
  • När vi kommer till dig är det viktigt att du befinner dig i ett annat rum eller går ut medan vi åtgärdar felet.
  • Vi utför inte inflyttnings- och utflyttningsbesök hos hyresgäster över 70 år.
  • På äldreboenden och gruppboenden utförs felavhjälpande åtgärder alltid i samråd med ansvariga för den aktuella verksamheten.
  • Våra hyresgästlokaler är tills vidare stängda.


Följ råden från Folkhälsomyndigheten

Läs mer om covid-19 och hur du undviker smittspridning på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Pandemilagen

Från 10 januari 2021 gäller en ny pandemilag. Mer information om vilka föreskrifter som ska följas med anledning av lagen finns bland annat på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Religiösa sammankomster

Följ rekommendationerna från Myndigheten för stöd till trossamfund Länk till annan webbplats. avseende religiösa sammankomster.

Behöver du hjälp med inköp?

sandviken.se Länk till annan webbplats. finns information och kontaktuppgifter för dig som behöver hjälp med inköp eller känner oro för covid-19 och vill ha något att prata med.

Information about Covid-19 in other languages

How to protect yourself and others from infection Länk till annan webbplats.

Leaders of religious communities talk about Covid-19 Länk till annan webbplats. in several languages; Swedish, Somali, Arabic, Syrian/Suryoyo, Tigrinya, Serbian, Turkish, Thai and Persian.

Tvätta händerna - Wash your hands

Puffbild
Hur du undviker smittspridning

Hur du undviker smittspridning