Sandvikenhus

Information till våra hyresgäster med anledning av coronavirus, covid-19

Vi uppmanar våra hyresgäster att tills vidare felanmäla endast vid akuta fel. Sandvikenhus följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger och vår högsta prioritet är våra hyresgästers och våra medarbetares hälsa.

Vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen av Coronaviruset. I möjligaste mån fortsätter vi vår verksamhet som vanligt men under en period kommer vi att ha begränsad service till våra hyresgäster.

Anmäl inte fel som inte är akuta

Vi ber dig att tills vidare felanmäla endast akuta fel i ditt boende. När du kontaktar oss kommer vi att fråga om du tillhör riskgrupp eller har förkylningssymptom som hosta, feber, snuva eller halsont. Har du möjlighet att inte vara hemma när vi kommer så kan detta vara en enkel säkerhetsåtgärd. Tänk också på att inte besöka våra lokaler, t ex kundtjänst, om du har förkylningssymptom.

Kvartersvandringar ställs in men besiktningar utförs

In- och utflyttningsbesök, hyresgästmöten och kvartersvandringar ställs in med omedelbar verkan. Däremot fortsätter vi utföra besiktningar, elbesiktningar och liknande, under förutsättning att det inte finns risk för smittspridning. Vi kommer att hålla avstånd till alla hyresgäster och uppmanar våra hyresgäster att göra detsamma.

Åtgärderna ovan syftar till att så långt det är möjligt göra det tryggare för både dig och våra medarbetare och vi hoppas du har förståelse för detta. Du är alltid välkommen att kontakta osslänk till annan webbplats via webb, e-post och telefon, dock kan det hända att kundtjänst har lite längre svarstider än normalt.

Ovanstående information kan komma att ändras med kort varsel, så håll utkik här på hemsidan efter uppdateringar.

Läs mer om Coronavirus Covid 19
Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats
Sandvikens kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Puffbild