Sandvikenhus

Hej Sandvikenhus-pensionär!

Du som gått i pension från Sandvikenhus är välkommen på adventsfika.

Vi vill uppmärksamma dig som genom åren bidragit till Sandvikenhus utveckling. Därför bjuder vi nu in dig som avgått med pension från bolaget. Om vi har din adress så får du också en personlig inbjudan per post.

Välkommen till en träff under ledning av VD Stefan Lundqvist. Vi bjuder på adventsfika.

Onsdag 27 november kl 14.00 på Plangatan 7.

Svara senast 20 november via e-post till anki.olsson@sandvikenhus.se eller ring 026-24 22 08.

Puffbild