Sandvikenhus

Sandvikenhus planerar att sälja lägenheter

Upp till 385 lägenheter berörs. Lägenheterna är belägna i Sandvikens tätort

Sandvikens kommun planerar i Bostadsförsörjningsprogrammet för en folkökning om 3600 personer fram till 2025 och Sandvikenhus har fått i uppdrag att årligen tillföra 40 hyresbostäder per år. Samtidigt är Sandvikenhus totala investerings- och renoveringsbehov de kommande 10 åren beräknat till 1,5 miljarder kronor. 

- För att uppfylla ägarens krav behöver vi frigöra kapital för att bidra till finansieringen av nyproduktion och investeringar i befintligt bestånd. En ökad upplåning gör oss alldeles för sårbara i nuläget. Jag välkomnar flera aktörer till vår kommun vilket detta möjliggör, säger VD Stefan Lundqvist.

Fastigheterna som berörs av en eventuell försäljning ligger på adresserna Kalvdansvägen 1–19, Killingvägen 1–27, Svarvargatan 7 och 9, Norra Götgatan 12, Hyttgatan 18, Barrsätragatan 19, Storgatan 33, Baldersgatan 4 och Brednäsgatan 19. (Se fastigheterna på karta) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ny fastighetsägare kan vara utsedd sommaren/hösten 2019.

Mer information finns i Pressrummet.

Du som är hyresgäst

Du som är hyresgäst och berörs av detta fick information via brev och SMS den 28 mars och information finns också på sidan Områdesnyheter. Du kommer också att bjudas in till informationsmöte.