Sandvikenhus

Hyrorna för 2019 är klara

Sandvikenhus är överens med båda förhandlande parter, Hyresgästföreningen Aros-Gävle och Sandvikenboendet, om en höjning på 1,85 % från 1 januari 2019.

- Förhandlingsklimatet har varit mycket gott under hösten, säger VD för Sandvikenhus, Stefan Lundqvist.

Förhandlingsprocessen
Förhandlingarna inleddes i september med att parterna enades om den kommande processen. Målet var satt att ha en överenskommelse i början av december.

- I år upplever jag att alla parter tagit ett gemensamt ansvar med hyresgästernas bästa för ögonen, säger Stefan Lundqvist, VD för Sandvikenhus.

Puffbild