Sandvikenhus

Snart kan nybyggnationen börja

Rivningen av f d Gästrike Lås fastighet på Sveavägen fortgår som planerat. När rivningen är klar startar byggnationen av det första allmännyttiga trygghetsboendet i kommunen.

Det nya huset

Huset blir 8 våningar med 34 lägenheter och med en blandning av 1:or, 2:or och 3:or om ca 35 – 68 kvm. Fokus kommer att läggas på moderna tekniska lösningar. Inflytt beräknas till sommaren 2020.

Sandvikenhus har i projektet samarbetat med kommunens omsorgsförvaltning såväl som en fokusgrupp bestående av 9 invånare i Sandvikens kommun som är +65, för att fånga upp behov och önskemål. På sandvikenhus.se/trygghetsboendelänk till annan webbplats samt på Youtubelänk till annan webbplats finns en film om arbetet med fokusgruppen.

Ordinär boendeform för dig över 65 år

Trygghetsboende är en ordinär boendeform, alltså inte att förväxla med vård- och omsorgsboende. Enligt Boverkets riktlinjer till för de över 65 år samt med tillgång till gemensamma utrymmen för social samvaro och trivselvärd/-inna.

Intresserad?

sandvikenhus.se/trygghetsboendelänk till annan webbplats finns ett formulär att fylla i för den som är intresserad av att få information om när vi publicerar lägenheterna här på hemsidan. Observera att detta inte är samma sak som att vara registrerad i vår bostadskö.

Puffbild