Sandvikenhus

Var rädd om vårt vatten

Vatten är en ändlig resurs, var rädd om det! Vi förbrukar i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn i Sverige och av dessa går 60 liter till personlig hygien.

På Sandvikenhus AB arbetar vi aktivt med miljöpåverkande åtgärder i fastighetsbeståndet och en av de delar vi arbetar med är vattenbesparande åtgärder då vatten är vårt viktigaste livsmedel och alltför ofta en självklarhet i vårt land.

De åtgärder som vi arbetar med är till exempel kranar, perlator (strålsamlare) eller duschmikrofon (duschhandtag) och vi har nu uppgraderat de flesta av våra lägenheter för att optimera vattenförbrukningen och på det viset minska energikonsumtionen och därmed även reducera miljöpåverkan. Arbetet kommer att fortsätta och innan året är slut kommer alla lägenheter att ha uppgraderats.

Något att tänka på i sommarvärmen är att vi av säkerhetsskäl inte tillåter uppställning av badpooler i våra bostadsområden och det är också så att badpooler som regelbundet fylls med kranvatten är negativt för vattennivåerna. För att inte behöva gå ut med ett bevattningsförbud uppmanas invånarna i Sandvikens kommun att just nu hushålla med det kommunala dricksvattnet, läs mera om detta på Sandviken Energis hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Badpooler är inte tillåtna i våra bostadsområden
Puffbild