Sandvikenhus

Områdesnyheter för Örta & Hantverkarbacken

Prenumerera på områdesnyheter

Vill du automatiskt ha ett mail när det läggs ut nyheter här? Anmäl dig nedan!

Det finns inga nyheter för Örta & Hantverkarbacken för närvarande.

Örta, Hantverkarbacken

Områdeskontor

Smassens väg 39
Tel.nr 026- 24 23 40
E-post vastra@sandvikenhus.se

För att göra en felanmälan, kontakta vår kundtjänst.

Frivilligvärdar

Hamngatan 23-25

Annica Rooth
Coromantgatan 10 A
Tel: 070-498 62 60

Polhemsgatan/Kullagatan

Maite Lindberg
Polhemsgatan 16 A
Tel: 026-25 60 85