Sandvikenhus

Minnesanteckningar från kvartersvandring

Under hösten bjöd Sandvikenhus in till en kvartersvandring på Tallbacksvägen då man tillsammans såg över den yttre närmiljön.

Medverkade gjorde hyresgäster, medarbetare hos Sandvikenhus, Sandvikens kommuns stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare, planarkitekt och trafikplanerare, Gästrike Räddningstjänst, Polisen, Länsförsäkringar, Hyresgästföreningen och områdets boråd. Man pratade om trygghet och trivsel, utemiljö, trafik, bebyggelse, belysning med mera.

Den som inte hade möjlighet att delta kunde lämna sina synpunkter i förväg till sina borådsrepresentanter eller till Sandvikenhus.

Minnesanteckningar från kvartersvandringen

 • Önskemål om att bänkbord finns utomhus även på vintern så att man kan sitta ute vid fint väder även då. Områdeskontoret tar med det i planeringen.
 • Sätta ut fler askkoppar i området, till exempel vid bänkbord och inom rimligt avstånd från husen. Områdeskontoret ser över området och funderar på om och var det är möjligt.
 • Önskemål om att de som städar upp skräp i området också städar bort fimpar.
 • Önskemål om att de som röker och fimpar alldeles utanför huset blir tillsagda.
 • Önskemål om ytterligare åtgärder med anledning av skadegörelse på Tallbacksvägen 13. Just nu har vi ökad bemanning och rondering i området.
 • Önskemål om att lamporna i belysningsstolparna byts ut till starkare belysning.
 • Vi har satt nya skärmtak vid entréerna på Tallbacksvägen 15 och 27. Dessa får belysning.
 • Tips från planarkitekt att sätta upp bommar för att förhindra biltrafik på gångväg mot gräsytorna. Vi avvaktar för att se om ny skyltning kan hjälpa.
 • Önskemål om att skruva igen fönstren i tvättstugorna eftersom dom lämnas öppna över natten. Områdeskontoret beställer det.
 • Önskemål om att anställa fler trivselvärdar så att det finns täckning alla kvällar på grund av upplevd otrygghet. En kostsam åtgärd som vi inte kommer att kunna tillmötesgå.
 • Önskemål om att de som bor i de nya lägenheterna på Tallbacksvägen 15 och 27 inte ställer upp portar i trapphus, utan ska använda gaveldörrarna för att släppa in besökande. Åtgärd kan vara information till boende samt porttelefon till entré på gavel.

Övrigt

 • Polisen berättade att man kan kontakta dem via polisens hemsida polisen.se Länk till annan webbplats. om man vill anmäla brott eller ge tips.
 • Sandvikenhus uppmanade att höra av sig till Sandvikenhus när skadegörelse upptäcks, eller om man vill berätta att man sett något som inte är bra.
 • Trafikplanerarna berättade att de gärna tar in önskemål om förbättring kring trafiken i området. Sandvikenhus för dialog med Västra Gästriklands Samhällsbyggnad (VGS) om vi med hjälp av nya trafikskyltar kan motverka biltrafik i området.
 • Länsförsäkringar berättade att om man har frågor om försäkringar kan man kontakta dem.
 • Stadsarkitekt berättade angående önskemål om att behålla träd för bullerreducering mot nya vägen mot Järbo att träd inte är så bra för bullerreducering som man kan tro.
 • Hyresgästföreningen tyckte att det skulle vara bra om en liknade vandring genomfördes på övriga av Sandvikenhus stora bostadsområden.
 • P-platser i området har linjerats.
 • Utemiljön vid Tallbackvägen 35 har förbättrats.