Sandvikenhus

Borådsmöte Järbo

Anteckningar från borådsmöte 9 september 2020.

Närvarande

Från borådet: fem hyresgäster

Från Sandvikenhus: två bovärdar

Avstämningsmöte

Det som använts för boendeinflytande medel hittills i år är planteringsjord till pallkragar på Tallmovägen 6, lite förnödenheter till hyresgästlokalen på Halvarsbacken 5 samt bord och stolar till uteplatsen mellan Gullheden 4 och 6.

Från föregående år hamnar även Halloween och Julfirande.

Önskemål om användning av resterande boendeinflytandemedel:

- 2st plastgranar med belysning av lite större modell till Kungsforsvägen 25 och Gullheden 4-6.

-En mobil grill som ska kunna lånas ut till hyresgäster boende i Sandvikenhus fastigheter.

- Grillbjudning

Bovärdarna informerade om att hyresgästlokalen fortsatt kommer att hållas stängd p g a den rådande pandemin.

Nyckel till snickarboden finns tills vidare för lån hos områdeskontoret.