Sandvikenhus

Borådsmöte Blodriskan

Minnesanteckningar från borådsmöte hösten 2022.

Närvarande från Sandvikenhus: 2 personer
Närvarande hyresgäster: 4 personer

Förslag från borådet:

  • Lekplatsen vid Blodriskegränd 15 behöver förnyas. Önskemål om nytt staket, gungor och bänkar m m.
  • Översyn av träd och ev. plantering av nya.
  • Önskemål om att stolar placeras ut i tvättstugorna.
  • Önskemål om att dammsugare installeras i tvättstugorna.
  • Förbättring av inhägnade fotbollsplanen vid Blodriskegränd 15 önskas. Sandvikenhus ser över detta under 2023.
  • Parkeringslinjerna behöver förstärkas.
  • Röjning av sly mot Smassens väg.
  • Blomlådor vid bodarna så att bilar ej kan parkera där.
  • Uppdatering av listan på frivilligvärdar som ansvarar för redskapsbodar samt vilka som sitter i borådet.