Sandvikenhus

Kvartersvandring Blodriskan

Minnesanteckningar från vårens kvartersvandring i Blodriskan.

April 2022
Närvarande från Sandvikenhus: 2 personer
Närvarande från boråd: 3 personer

Anteckningar

- Man tycker att många hyresgäster som bor på bottenplan inte sköter sina uteplatser. Sandvikenhus delar ut information till berörda hyresgäster.

- Önskemål att Sandvikenhus målar/lagar/oljar staket över hela området. Sandvikenhus tar ansvar för det som ingår i fastigheten, egna byggnationer godkänns inte.

- Önskemål att fristående bänkar i området målas. Sandvikenhus åtgärdar under sommaren.

- Staket vid parkering, besökande, baksida Sätralinjen 4. Sandvikenhus åtgärdar.