Sandvikenhus

Borådsmöte Västerled 136-144

Minnesanteckningar från borådsmöte hösten 2022.

Närvarande från Sandvikenhus: 2 personer.
Närvarande hyresgäster: 2 personer.

Anteckningar

 • Fylla golvbrunnar i källare för att motverka dålig lukt (gamla cykelrum)
 • Förslagslådor önskas till båda sophusen.
 • Uppdatera infolappar om boråd samt frivilligvärdar.
 • Miljöinfo vid välkomstbesök (slaskskrapa, tratt och sorteringspåsar).
 • Västerled 136 vill ha en till bänk på framsidan.
 • Lokal utlåning, svårt att få svar när man vill boka lokal. Hur kan man lösa det?
 • Förlängning av p-plats, besök. Ny skylt, 30 min.
 • Eloge till gräsklippning V-led 136, 144.
 • Möjlighet för utomstående att hyra förråd? I dagsläget så hyrs förråd endast ut till boende i huset/området. Sandvikenhus kommer att se över dessa riktlinjer.
 • Vill ha 2 nya termosar till hyresgästlokalen. Klart.
 • Skåp i lokalen som man kan låsa. Sandvikenhus ser över om det går att lösa.
 • Lås insida hobbylokal. Klart.
 • Se över skyltningen på parkeringsplatsen, Västerled 144.