Sandvikenhus

Borådsmöte Smassens väg

Minnesanteckningar från borådsmöte hösten 2022.

Närvarande från Sandvikenhus: 3 personer
Närvarande hyresgäster: 2 personer

Anteckningar

  • Önskemål att entrédörrar till trapphus låses upp mellan kl. 07-19 för att minska förstörda dörrblad och att dörrar ställs upp med stenar och pinnar.
  • Önskemål att hyresgästlokalen på Smassens väg 55b rustas upp då det är många som bokar lokalen på Smassens väg 65. Ny inredning och inventarier behövs. Sandvikenhus startar renoveringen, planeras att öppnas i början av 2023.
  • Önskemål om en pergola vid Smassens väg 49–51.
  • Skärmväggarna vid grillplatsen används som mattställning. Nya matthängare / piskställningar önskas. Sandvikenhus tittar om det går att få tag på och var dom i så fall ska placeras.